Výzva - hledáme fotografie a dokumenty z let 1926 až 1960

Vážení rodiče, 

blíží se výročí 100 let od založení  školy v Pěnčíně. Snažím se sepsat pár střípků z historie, ale  bohužel mi chybí údaje z let 1923 -1960. Prosím vás o spolupráci. Pokud doma máte nějaké postřehy z těchto let po svých prarodičích, prosím o jejich zapůjčení (dokumenty si okopíruji a obratem vrátím) nebo o poslání v elektronické podobě. Kontaktujte mě na telefonu: 737 163 700 nebo na e-mail: halamova@zspencin.cz.

Děkuji za pomoc

S pozdravem, Miluška Halamová

Vyhlášení výtvarné soutěže o nové logo školy

V pátek 16. 4. 2021 proběhlo vyhlášení výtvarné soutěže o nové školní logo. Soutěž byla určena pro žáky 4. - 9. třídy. Nejlepší práce vybrala komise složená ze 3 pracovníků školy + 3 externích odborníků (architekt, grafik, designer).

Členové komise posoudili vhodnost všech odevzdaných prací pro následné grafické zpracování a určili, že školní logo by mělo být jednoduché a měla by z něj být patrná příslušnost k místu školy. Mezi pracemi žáků se často objevoval motiv přírody, techniky, sportu a časté byly také korálky (někdy v počtu 7 - částí Pěnčína). Do finálového výběru bylo vybráno celkem 6 prací. 

Jako nejvýstižnější symboly byly komisí vybrány motivy hor a korálky. Všechny požadované atributy dokonale spojovala jedna práce. Komise tedy rozhodla, že z 6 nejlepších prací vybere návrh Natálie Posledníkové ze 7. třídy. Všem finalistům gratulujeme a děkujeme za krásné návrhy. Poděkování patří také všem ostatním žákům, kteří se zapojili. Bylo skutečně z čeho vybírat. Pro všechny finalisty máme připravené věcné ceny a celkové vítězce patří obrovská gratulace. Děkujeme!

V tuto chvíli je již Natálčino dílo u grafika, který  nové školní logo dle jejího návrhu zpracovává. My vám v tuto chvíli přinášíme 6 nejlepších prací, a abychom vás příliš nenapínali, zveřejňujeme od pana grafika rozpracované náhledy, jak přibližně by mohlo nové školní logo vypadat. Na finální podobu si však budeme muset ještě chvilku počkat.

Natálie Posledníková ze 7. třídy - vítězka

Zápis do 1. třídy - aktualizace informací

Dle pokynů MŠMT proběhne zápis bez osobní přítomnosti žáků ve škole. V případě, že to bude možné, škola do konce školního roku zorganizuje motivační setkání žáků s třídní vyučující Mgr. Andreou Hořákovou. V případě potřeby nabízíme rodičům telefonické (popř. videokonferenční) konzultace, kde Vám rádi sdělíme detailnější informace k zápisu nebo škole obecně (objednat se můžete telefonicky nebo emailem).

Obecné informace k zápisu, které jsme zveřejňovali během února (zde) jsou i nadále platné.

Zápis proběhne dálkově následující formou:

1. Od 5. dubna 2021 do 22. dubna 2021 bude na webových stránkách školy aktivní odkaz na elektronickou přihlášku k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (včetně možnosti žádosti o odklad povinné školní docházky) = vstup do aplikace ZÁPISY ONLINE.

Projektový den – soutěž školních týmů 6. a 7. třídy

V pátek 19. 3. 2021 jsme se rozhodli žákům zpříjemnit obtížné období distanční výuky a uspořádali jsme online projektový den. Celkem jsme vytvořili 15 smíšených týmů, které během pátečního dopoledne procházeli 3 soutěžními bloky, ve kterých na ně čekaly různorodé úkoly. Pro žáky jsme připravili online únikovou hru, založenou na plnění logických úkolů. Dále byl připraven sportovní blok, kde žáci museli do plnění zadání zapojit své svalstvo. Poslední blok byl praktický, žáci dělali palačinky, pletli pomlázky nebo vyráběli velikonoční dekorace.

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie 6. a 7. tříd

8. března 2021 proběhla olympiáda 6. a 7. tříd v anglickém jazyce. Vše proběhlo online pomocí MS Teams, na což jsou již žáci dnes zvyklí. Vítězem školního kola byl v kategorii mladších žáků 2. stupně ZŠ Jan Mizera ze 7. třídy. Honza tak reprezentoval naši školu a utkal se v "jazykovém klání" se svými vrstevníky z okresu Jablonec nad Nisou, kde nakonec skončil na krásném 4. místě. Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k hodnotnému umístění.

Obědy do jídlonosiče od 4. března

Od čtvrtka 4. března bude možné odebírat v ŠJ obědy do jídlonosiče. Přihláška byla odeslána rodičům na Bakaláře. Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit do středy 3.3. do 18:00, po tomto termínu je potřeba přihlásit se v ŠJ individuálně.

Ochrana dýchacích cest ve škole od 25. 2. 2021

Na základě pokynu ministerstva zdravotnictví aktualizujeme požadavky na ochranu dýchacích cest v budově školy a venku při rozestupu osob bližším 2m. Platí pro všechny osoby včetně žáků. 

Respirátor (FFP2/KN 95 nebo stejná účinnost) - ANO

Kupovaná rouška (ČSN EN 14683+AC) - ANO

Látková rouška - NE

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS