Zápis do 1. třídy - aktualizace informací

Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci musíme změnit námi stanovený termín zápisu žáků do 1. třídy. Zápis proběhne dálkově bez přítomnosti dítěte ve škole. Vyřízení veškeré dokumentace proběhne na dálku.

V první fázi Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku (vyplnění je dobrovolné), který nám může pomoci zajistit co možná nejhladší průběh dálkového zápisu a konzultovat Vaše individuální situace v předstihu. Termín pro vyplnění je do 9. dubna. Dotazník je ZDE.

Samotný termín dálkového zápisu nově stanovujeme od 10. dubna do 30. dubna. Během této doby od Vás potřebujeme doručit žádost o přijetí, která je ke stažení ZDE. Spolu s žádostí o přijetí prosím doručte kopii rodného listu dítěte. 

Doručovat můžete elektronicky prostřednictvím datové schránky sg24qrm (zde stačí například skeny dokumentů) nebo emailem s elektronickým podpisem na ferstlova@zspencin.cz. Dále je možné zaslat vše poštou na adresu školy. Všechny potřebné kontakty naleznete - ZDE.

Dále platí obecně platné informace k zápisu - ZDE.

Shrnutí postupu:

1. Vyplnění online dotazníku. (Je dobrovolné, ale díky němu s Vámi můžeme individuálně konzultovat v předstihu vše potřebné a získáme na Vás kontakt). V termínu do 9. dubna.

2. Od 10. dubna do 30. dubna 2020 zaslat některým z výše uvedených způsobů žádost o přijetí + kopii rodného listu dítěte. To musí udělat všichni. V případě žádosti o odklad zašlete zároveň vyplněný formulář žádost o odklad - ZDE.

3. Na Váš email Vám zašleme registrační číslo, pod kterým bude po vydání rozhodnutí zveřejněna infromace o případém přijetí. Seznam přijatých žáků (pod registračním číslem) bude na začátku května vyvěšen na školním webu a dveřích hlavního vchodu do školy. Tímto Vám bude oznámeno, zda Vaše dítě bylo přijato.

4. V případě nejasností kontaktuje školu, jsme Vám k dispozici.