Zaměstnanci školy

Ve škole pracuje v tomto školním roce 16 učitelů  včetně ředitele a zástupkyně a dvě vychovatelky ŠD.

 

Ředitel:                    Mgr. Martin Zicháček                 zichacek@zspencin.cz  

Zástupce  ředitele: Mgr. Martina Ferstlová                ferstlova@zspencin.cz   

 

Třídní učitelé:

1. třída                     Mgr. Lenka Stružská (1)             struzska1@zspencin.cz          

2. třída                     Mgr.  Pospíšilová Renata           pospisilova@zspencin.cz  

3. třída                     Mgr. Andrea Hořáková               horakova@zspencin.cz 

4. třída                     Mgr. Jarmila Hasenkopfová        hasenkopfova@zspencin.cz

5. třída                     Iva Landová                                  landova@zspencin.cz 

6. třída                     Mgr. Pavel Hadač                         hadac@zspencin.cz

7. třída                     Mgr. Jitka Drobíková                   drobikova@zspencin.cz 

8. třída.                    Mgr. Lucie Židková                      zidkova@zspencin.cz

9. třída                     Mgr. Lenka Stružská (2)              struzska2@zspencin.cz     

 

                         

bez třídnictví:          

Mgr. Miluše Halamová                  halamova@zspencin.cz

Mgr. Jitka Adamovská                  adamovska@zspencin.cz

Dagmar Marková                          markova@zspencin.cz

Mgr. Monika Mastníková              mastnikova@zspencin.cz 

Mgr. Jana Bejdáková                    bejdakova@zspencin.cz 

 

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Stružská 2                  struzska2@zspencin.cz

Metodik prevence: Mgr. Jitka Drobíková                      drobikova@zspencin.cz 

 

Vychovatelky ŠD:   Mgr. Monika Mastnikova                  mastnikova@zspencin.cz 

                              Bc. Miluše Vojtěchová, DiS.               vojtechova@zspencin.cz

Volnočasový kroužek (III. oddělení)                               marasova@zspencin.cz