Předvánoční návštěva 3. třídy v knihovně v Alšovicích

Jelikož se akce konala v den svátku sv. Mikuláše, přečetli jsme si s dětmi příběh o tomto světci, díky kterému se každým rokem těšíme z této tradice.

Přivítala nás knihovnice paní Drobníková. Provedla nás knihovnou, seznámila děti s jejím fungováním a nachystala několik knih k nahlédnutí. Děti měly možnost si knížky prohlédnout a knihovnu prozkoumat. Spousta z nich si sedla a začala číst.

Potěšující bylo, že některé děti odcházely z knihovny již se zapůjčenou knihou.

                                                                                                                         Mgr. Lenka Stružská

Obsah: