Lyžařský kurz ŠD

Pro nepříznivé podmínky je lyžařský kurz školní družiny v termínu od 29. 1. do 5. 2. 2018 ZRUŠEN!

Zlepší-li se sněhové podmínky bude vyhlášen termín nový, o kterém Vás budeme včas informovat.

LEDEN 2018

3. 1.  Zahájení výuky

12. 1. Divadlo Jablonec nad Nisou od 9:00 hodin - 4. třída "K šípku s Růženkou"

24. 1. Konference

24. 1. Okresní kolo MO - Jablonec nad Nisou 5. a 9. třída

26. 1. Divadlo Jablonec nad Nisou od 8:30 hodin - 2. třída "O Šípkové Růžence"

31. 1. Vydání vysvědčení za 1. pololetí - 1., 2., a 3. třída - 4. vyučovací hodina

                                                         - 4. ,5. 8. a 9. třída 5. vyučovací hodina

                                                         - 6. a 7. třída - po návratu z divadla

31. 1. Divadlo Jablonec nad Nisou od 10:00 hodin - 6. a 7. třída " Tajný deník Adriana Molea"

2. 2. Pololetní prázdniny

 

 

PROSINEC

4. 12. DDH 4. třída 8:15 - 10:00

5. 12. 9. třída - prezentace OA

8. 12. Poděkování firmy Bovys - "Bovýsek" pro 1. - 3. třídu

12. 12. Výstava ve Schejbalově vile - 2. třída

21. 12. Exkurze skanzenu  Přerov nad Labem 3. a 2. třída

22. 12. I. stupeň - 1. a 2. hodina se učí

                           3. - 4. hodina - Slavnostní zakončení roku

          II. stupeň - 1. - 3. hodina se učí

                           4. - 5. hodina - Slavnostní zakončení roku

3. 1. Začíná škola rok 2018

Školská rada - volby na období 2018 - 2020

Vážení rodiče,

     začátkem příštího kalendářního roku končí tříleté funkční období školské rady. Náš zřizovatel OÚ Pěnčín, v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb. rozhodl, že rada školy má tři členy (jeden je jmenován na návrh obecního zastupitelstva, jeden zvolen pedagogickým sborem z řad vyučujících a jeden zvolen z řad zákonných zástupců žáků). Své zástupce jste měli možnost si zvolit na třídních schůzkách dne 21. září 2017.

     Volby do Školské rady při ZŠ Pěnčín 22 proběhnou v úterý 28. listopadu 2017 v době od 15:30 do 17:00 hodin.

     (Ten stejný den jsou informativní třídní schůzky).

     U třídního učitele získáte kandidátní listinu, kde oznažíte kroužkem jednoho, Vámi vybraného zástupce.

     Lístek pak vhodíte do volební urny, která bude u dveří ředitelny.

     Volit smí zákonní zástupci žáka naší školy, přičemž každý zákonný zástupce má jeden hlas.

     V 17:00 budou tříčlennou komisí hlasy sečteny a výsledky volby budou zveřejněny na www.zspencin.cz následující den tj. ve středu 29. listopadu 2017.

     Kandidátní listina bude zveřejněna na stránkách školy v pátek 24. 11. 2017.

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že svou aktivní účastí pomůžete zvolit novou Školskou radu.

                                                                                       za vedení školy Martina Ferstlová (z. ř.)

LISTOPAD 2017

1. 11. Projektový den - bez 1. a 2. třídy. První hodina podle rozvrhu, druhá a třetí hodina II. stupeň na stanovištích.

                                    Třetí hodina přednáška pro I. stupeň, čtvrtá hodina přednáška pro II. stupeň

6. 11. Den s dopravní výchovou = Den silniční bezpečnosti.Pro I. stupeň - začátek v 7:30 hodin, každá třída 1 vyučovací hodina, začíná 1. třída. (celkem 4 vyuč. hodiny)

7. 11. Den s dopravní výchovou = Den silniční bezpečnosti. Pro II. stupeň - začátek v 7:30 hodin, každá třída 1 vyučovací hodina, začíná 5. třída. (celkem 4 vyuč. hodiny -

         bez 9. třídy)

7. 11. Beseda ve škole pro 9. třídu - Úřad práce od 12:30 hodin

13. 11. Divadlo Jablonec nad Nisou od 10:00, "Klabzubova jedenáctka" - 5. třída

15. 11.  Divadlo Hradec Králové - ve škole - 1. - 4. třída v 7:30 hodin "Bajky pana Ezopa"

                                                               5. - 9. třída v 8:30 hodin "Don Quijote a ti druzí"

16. 11. Koncert " Forest Gump" -  II. stupeň od 7:30 hodin

                                                  I. stupeň od 8:30 hodin

17. 11. Státní svátek

21. 11. Testování ČŠI (online) 9. třídy - od 2. vyučovací hodiny

22. 11. Konference od 14:00 hodin

28. 11. Informativní schůzky SRPDŠ od 15:30 hodin. Po nich proběhnou volby do Školské rady

29. 11. Dětské dopravní hřiště 4. třída v Jablonci nad Nisou od 8:15 do 10:00 hodin

30. 11. Den Slabikáře 1. třída + 9. třída

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS