Leden 2015

5. 1, Zahájení výuky

7. 1. ISŠ - Semily - Tech-Up 8. + 9. třída ( 8:00 hodin odjezd od školy, návrat 12 - 13:00 hodin)

8. 1. Informativní třídní schůzky od 15:00 - 17:00 hodin

16. 1. Divadlo Jablonec nad Nisou 5. třída, od 8:30 hodin "AMUDSEN"

21. 1. Konference od 13:30 hodin

22. 1. Den otevřených dveří od 9 - 15:00 hodin pro nové prvňáčky a další zájemce

26. 1. Tech Up - SPŠ textilní Liberec - 5. třída

29. 1. Vydání vysvědčení za 1. pololetí  

  • 1. - 4. třída - 4. vyučovací hodina
  • 5. - 9. třída - 5. vyučovací hodina ( odpolední vyučování neodpadá)

30. 1. Pololetní prázdniny

Prosinec 2014

1. 12.  Divadlo v Jablonci nad Nisou - 4. třída "Ronja, dcera loupežníka"

4. 12.  Dopravní hřiště Jablonec nad Nisou 4. třída - 1. lekce od 8:30 hodin

10. 12. Dějepisná soutěž - Turnov ( J, Kurfiřt, T. Vodičková,    )

10. 12.  Exkurze Vv kroužku do Svíčkárny v Liberci

11. 12. Divadlo v Jablonci nad Nisou 6., 7., 8. a 9. třída " Večer tříkrálový" od 10:00 hodin

12. 12. Divadlo v Jablonci nad Nisou 1. třída od 8:30 hodin "Dědečkův betlém"

17. 12. Autorské čtení - Jan Opatřil z knihy Kapřík Metlík

18. 12. Vánoční besídka pro rodiče od 15:00 hodin v tělocvičně školy

16. 12. Koncert pro DPS a MŚ

19. 12. Vánoční besídka pro děti od 9:00 hodin všichni v tělocvičně od 10 - 12:00 třídní besídky

22. 12. - 2. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

5. 1.  ZAČÍNÁ ŠKOLA

Volby do Školské rady

Vážení rodiče,

začátkem příštího kalendářního roku končí tříleté funkční období Školské rady, která pracovala od ledna 2012. Náš zřizovatel OÚ Pěnčín, v souladu s ustanovením § 167 168 zákona 561/2004 Sb. rozhodl, že rada školy má tři členy (jeden je jmenován na návrh obecního zastupitelstva, jeden zvolen pedagogickým sborem z řad vyučujících a jeden je zvolen z řad zákonných zástupců žáků). Pro volby do Školské rady byl vydán Obecním úřadem Pěnčín  "Volební řád", který Vám může být zapůjčen ve škole.

Hlasovací lístek obdrží rodiče žáků školy 20. 11. 2014 od třídních učitelů. Volba třetího člena ŠR proběhne 20. 11. 2014 ( 16:00 - 17:30 hodin).

Volit smí zákonní zástupci žáka naší školy, přičemž káždý zákonný zástupce má jeden hlas.               

Miluše Halamová, ředitelka školy

Kandidátní listina do ŠR zde

Obsah: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS