LEDEN 2016

4. 1.  Nástup do školy

5. - 6. 1. Přijímací zkoušky na SUPŠ (N. Votočková, M. Menšíková)

7. - 8. 1. Přijímací zkoušky na sportovní SŠ (K. Šťastná, V. Rishko)

7. 1. Informativní schůzky SRPDŠ - od 15:00 do 16:30 hodin

20. 1. DDH v Jablonci nad Nisou  - 4. třída

20. 1. Pedagogická rada od 13:30 hodin

26. 1. Den otevřených dveří od 9 - 15 hodin - pro nové prvňáčky

28. 1. Vydání vysvědčení za 1. pololetí: čtvrtá vyučovací hodina - 1., 2., 4., 5. třída

                                                        pátá vyučovací hodina - 3., 6., 7., 8., 9 třída - odpolední vyučování neodpadá!

29. 1. Pololetní prázdniny

 

PROSINEC 2015

1. 12. Florballový zápas 2. stupeň Železný Brod (žáci: O. Brožek, K. Zasche, M. Shyyko, P. Šourek, M. Těhník, V. Rishko)

3. 12. Exkurze "Muzeum Turnov" 9. třída.( konec vyučování v 11:30 hodin).

4. 12. Vánoční dílny 1. stupeň

8. 12. Divadlo Jablonec nad Nisou 1., 2. a 3. třída od 9:00 hodin "Vánoční pohádka"

9. 12. Divadlo Jablonec nad Nisou 6. a 7. třída od 10:00 hodin "Tajemný hrad v Karpatech"

14. 12. Vánoční koncert ve škole " Forest Gump" 1. stupeň 1. - 4. třída od 7:30 - 8:15 hodin

                                                                        2. stupeň 5. - 9. třída od 8:30 - 9:15 hodin

15. 12. Vědomostní soutěž "Mladý cestovatel" od 8:00 hodin v Turnově (J. Nagy, D. Kolláriková, D. Jiřík)

17. 12." Vánoční setkání" od 15:30 hodin

15. 12.  Koncert pro DPS

22. 12. 1. a 2. vyučovací hodina se učí - 1. stupeň 3. a 4. vyuč. hodina " Třídní vánoční besídka"

                                                          2. stupeň 4. a 5. vyuč. hodina " Třídní vánoční besídka

22. 12. Exkurze 4. a 5. třída - vánoční prohlídka zámku Loučeň

23. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny

 4. 1.      Začíná škola

LISTOPAD 2015

4. 11. Projekt 9. třídy - "Záchrana deštných pralesů"

10. 11. Hudební koncert ve škole I. stupeň 1.- 4. třída "Škatulky" od 9:30 hodin

                                                II. stupeň 6. - 9. třída "Rock" od 11. hodin

10. 11. Divadlo Jablonec nad Nisou "Ondráš a Juráš" - 5. třída od 10:00 hodin

12. 11. Divadlo Jablonec nad Nisou "Cantervilské strašidlo" -  8. a 9. třída od 10:00 hodin

17. 11. Státní svátek

18. 11. Konference od 13:30 hodin

19. 11. Třídní schůzky v kmenových třídách od 15:30 hodin I.stupeň a od 16:00 II. stupeň

:26. 11. Slavnost slabikáře - akce 1. a 9. třídy

ŘÍJEN 2015

8. 10. Divadlo Jablonec nad Nisou 4. třída "Mach a Šebestová" od 8:30 hodin

9. 10. Veletrh vzdělávání AMOS

20. 10. Výbor SRPDŠ od 15:30 hodin

19. 10. 9. třída - Úřad práce Jablonec nad Nisou, 12:00 - 14:00 hodin

29. - 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

Fotografie prvňáčků

Fotografie jsou na neveřejné adrese http://www.mendricky.cz/galerie/1pencin2015/

Cena fotografie: 1 kus foto 10x15cm Kč 25,-

                        1 kus foto 13x18cm Kč 30,-

Uzávěrka pro objednání je 27.9.2015. Po tomto datu budou fotografie zaslány na adresu školy.

S přáním hezkého dne

Petr Mendřický

tel.: +420 737 413 863

     

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS