KVĚTEN 2017

2. 5. Dopravní hřiště 4. třída, od 8:15 hodin

4. 5. Exkurze "Muzeum skla a bižuterie" v Jablonci nad Nisou 2. třída, od 8 do 12 hodin

4. 5. McDonalds - Železný Brod

10. 5. Den matek ve školní kuchyňce (děti z kroužku vaření připraví posezení pro své maminky)

11. 5. Archimediáda Železný Brod 7. třída 1. družstvo (J. Beneš, T. Dvořák, M. Těhník)

                                                             2. družstvo (B. Dubská, N. Klacková, K. Nagyová)

                                                             3. družstvo ( E. Kuderová, M. Kocour, J. Hujer)

11. 5. Okresní kolo Dopravní soutěže, od 9 do 12 hodin

15. 5. Divadlo Jablonec nad Nisou 3. třída "Makový mužíček" od 8:30 hodin

17. 5. Testování MŠMT - ČŠI - INSPIS 5. třída

18. 5. Divadlo Jablonec nad Nisou, 5. třída "Ten trapas nepřežiju"

18. 5. Okresní kolo Pythagoriády od 8:30 hodin

24. 5. Festival Pěnčínská nota zahájení v 8:45 hodin

29. 5. ŠD obě oddělení od 13:00 hodin beseda s policií ČR

30. 5. Divadlo v Jablonci nad Nisou 6. + 7. třída "Filmakeři" od 10:00 hodin

30. 5. Fotografování tříd od 8:00 hodin

31. 5. Divadlo v Jablonci nad Nisou od 8:30 hodin 2. třída "Hurá na duchy"

31. 5. Přednáška policie ČR - Kyberšikana od 10:15 do 11:15 hodin

DUBEN 2017

4. 4. Matematická olympiáda - okresní kolo ( Hübnerová K., Nagyová K., Svoboda J., Bernatová A., Hübnerová M.)

6. 4. Třídní schůzky -1. st. od 15:15, 2. st. od 15:45 hodin

7. 4. "Ukliďme Česko" - projekt 1. stupeň  1. a 2. třída - 9:30 hodin

                                                              3., 4. a 5. třída od 10:15 hodin

                                               2. stupeň od 10:15 hodin - dlouhé trasy končí ve 13:00 hodin

10. 4. Exkurze 6. třída - Pila Krásná od 13:00 hodin

10. 4. Biologická olympiáda - Gymnázium U Balvanu (Bardynová, Dubská, Kuderová)

11. 4. Exkurze - Ornela Zásada od 13:00 hodin

12. 4. Přijímací zkoušky 9. třída - 1. termín

13. 4. Velikonoční prázdniny

14. 4. Státní svátek

17. 4. Velikonoční pondělí

18. 4. Přijímací zkoušky - víceletá gymnázia (Brožková V., Mastník O., Hnídek J.)

18. 4. Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů (K. Hübnerová, A.Pop, M. Chlum, M. Petráček, A. M. Hartlová, V. Hecko, P. Šourek, T. Preissler)

19. 4. Přijímací zkoušky 9. třída - 2. termín

19. 4. Konference

20. 4. Zápis dětí do 1. třídy - od 13:30 podle rozpisu

20. 4. Pekařův pohár  ZŠ Jenišovice

20. 1. Malá kopaná ZŠ Mozartova (Těhník, Lelek, Šedina, Brožek, Zasche, Šyjko, Šourek, Hübel)

20. 4. Biologická olympiáda - Gymnázium U Balvanu (Hornová, Bernatová)

24. 4. Zdravotní beseda s p. Fidlerovou ve ŠD od 13:00 hodin

25. 4. Koncert ve škole "Zenkl"

28. 4. Preventivní program - šetření ve 4. třídě od 7:30 hodin

 

 

 

BŘEZEN 2017

27. 2. - 3. 3.  Lyžařský výcvik 7. třídy

9. 3.  Den otevřených dveří

13. 3. - 17. 3.  Týden s rodilým mluvčím Aj

16. 3. Divadlo Jablonec nad Nisou, 1. třída od 8:30 hodin "Jakub a jeho pán"

17. 3.  Divadlo Jablonec nad Nisou, 9. třída od 10:00 hodin "Tajemství staré bambitky"

22. 3. Soutěž v Liberci "Zoo riskuj" (vybrané děti 6. - 8. třída)

23.3. Dravci a sovy ve škole I. stupeň od 9:30 hodin

                                         II. stupeń od 10:30 hodin v tělocvičně školy

24. 3. Divadlo Jablonec nad Nisou, 4. třída od 10:00 hodin "O bílé lani"

28. 3. Dopravní hřiště 4. třída od 10:15 hodin v Jablonci nad Nisou

 

 

 

ÚNOR 2017

1. 2. Pythagoriáda 7. a 8. třída

2. 2. Recitační soutěž - školní kolo

3. 2. Pololetní prázdniny

13. 2. Olympiáda z Aj

14. 9. Muzeum Turnov - 9. třída (odpoledne)

15. 2. Záchranná zdravotní služba - přednáška 1. třída

0. - 24. 2. Jarní prázdniny

27. - 3. 3. Lyžařský výcvik 7. třída

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS