1. srpna 2017 byl zahájen projekt "ŠABLONY" financovaný EU